Courses


Available courses

dr Elżbieta Lorek

ek. Lic. 19-20 Olsztyn

Szymon Kisiel

adm. lic. 20-21 FWZ

Szymon Kisiel

adm. lic -20-21 Olsztyn

Prowadzący: Szymon Kisiel

administracja - II- st - Kętrzyn 21-22

dr Elżbieta Lorek

ek MU 20-21 Olsztyn

Łucja Kabzińska

pedagogika lic. 20-21 Kętrzyn

Wojciech Jurkiewicz

ek. MU 20-21 Olsztyn

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

dr Maria Truszkowska

pedagogika MU 2019-2020

dr Dorota Ogrodowska

Fizjoterapia-JM-st(w)-20-21

dr Dorota Ogrodowska

dr Dorota Ogrodowska

Kosmetologia I st niestac. 19-20

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW - test

prof. Wasyl Bilczak

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Fizjoterapia MGR stacjonarne weekendowe 2020-2021

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.-20/21

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.week.-20/21

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia JM stac.w. 2019-2020

Ekonomia I,  rok 2, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21 dr Anna Michalczyk

dr Łucja Kabzińska

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 2019-2020

Ekonomia I, rok 1, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21, dr A. Michalczyk

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia / JM / zaoczne / 2017-2018

Lektoraty języka angielskiego - ćwiczenia

Literatura amerykańska -  w i ćw

Celem kursu Historia literatury amerykańskiej  jest: 

- zaznajomienie studentów z  najbardziej znanymi i charakterystycznymi dla danego okresu historycznego oraz nurtu literackiego dziełami literatury amerykańskiej

- kształtowanie umiejętności zastosowania terminologii literaturoznawczej w analizie literackiej oraz podczas samodzielnej interpretacji dzieł literatury

- wyrobienie nawyku poszukiwania wartości uniwersalnych w tekstach literackich z różnych okresów historycznych

- wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy o historii oraz kulturze Stanów Zjednoczonych

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Ekonomia, studia pierwszego stopnia.

Rok akademicki 2020/2021.

Osoba prowadząca kurs: dr Małgorzata Kobylińska

Kontakt: malgorzata.kobylinska@osw.edu.pl

Zapisy na kurs samodzielne, po podaniu hasła.


mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

dr Wojciech Jurkiewicz

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia / MU / stac.w / 202019-2020