Courses


Available courses

Onkologia dermatologiczna 22-23 1 MU -test poprawkowy

dr Elżbieta Lorek

ek. Lic. 19-20 Olsztyn

Szymon Kisiel

adm. lic. 20-21 FWZ

Szymon Kisiel

adm. lic -20-21 Olsztyn

Prowadzący: Szymon Kisiel

administracja - II- st - Kętrzyn 21-22

dr Elżbieta Lorek

ek MU 20-21 Olsztyn

Łucja Kabzińska

pedagogika lic. 20-21 Kętrzyn

Wojciech Jurkiewicz

ek. MU 20-21 Olsztyn

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

dr Maria Truszkowska

pedagogika MU 2019-2020

dr Dorota Ogrodowska

Fizjoterapia-JM-st(w)-20-21

dr Dorota Ogrodowska

dr Dorota Ogrodowska

Kosmetologia I st niestac. 19-20

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW - test

prof. Wasyl Bilczak

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Fizjoterapia MGR stacjonarne weekendowe 2020-2021

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.-20/21

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.week.-20/21

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia JM stac.w. 2019-2020

Ekonomia I,  rok 2, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21 dr Anna Michalczyk

dr Łucja Kabzińska

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 2019-2020

Ekonomia I, rok 1, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21, dr A. Michalczyk