Praca z uczniem z grupy ryzyka dysleksji - ćw. Pedagogika 2 rok MU