Przedmiot fakultatywny 1 - ćw. Pedagogika 2 rok MU EWzPZR