Prowadzenie zajęć i superwizja - ćw. Pedagogika 2 rok MU SOC