Finanse publiczne 

Ekonomia 3 rok, studia I stopnia

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie/Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Elżbieta Lorek