Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 2

Ekonomua, studia II stopnia

dr Monika Kośko