Ekonometria 

wykład + ćwiczenia

Rachunkowość i finanse rok 2

Ekonomia, studia I stopnia

dr Monika Kośko

mgr Joanna Stempińska