Metody i środki wspomagania dziecka z niepełnosprawnościami

Pedagogika, studia II stopnia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

mgr Emilia Kowalewicz-Rusiecka