analiza umów i kontraktów

prof. Luchko Michajło

ekonomia II stopień

ekonomia menedżerska

WNHS