projekt - biznes plan

ekonomia III rok

studia I stopnia

dr Stanisław Szmitka