praktyka zarządzania zasobami ludzkimi

ZZL II rok

studia II stopnia

dr Fetliński Andrzej

dr Bilczak Michał