Ćwiczenia z przedmiotu "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi" przeznaczone dla studentów kierunku Ekonomia 2 roku, specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, I stopnia.

Prowadzący: dr Michał Bilczak