Metodyka pracy z uczniem o specjalnych edukacyjnych Ped.przedszkolna i wczes. z logop.