Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania w i ćw. Ped. 1 rok lic.