Kurse


Kursliste

Prowadzący: dr Jakub M. Doliński

Kosmetologia II st 2020/2021

Wychowanie fizyczne I st 2020/2021

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

dr Maria Truszkowska

pedagogika MU 2019-2020

dr Dorota Ogrodowska

Fizjoterapia-JM-st(w)-20-21

dr Dorota Ogrodowska

dr Dorota Ogrodowska

Kosmetologia I st niestac. 19-20

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW - test

prof. Wasyl Bilczak

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Fizjoterapia MGR stacjonarne weekendowe 2020-2021

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.-20/21

dr Ewa Rydzewska

Fizjoterapia-JM-stac.week.-20/21

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia JM stac.w. 2019-2020

Ekonomia I,  rok 2, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21 dr Anna Michalczyk

dr Łucja Kabzińska

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 2019-2020

Ekonomia I, rok 1, przedmiot kierunkowy, rok ak. 2020/21, dr A. Michalczyk

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia / JM / zaoczne / 2017-2018

Lektoraty języka angielskiego - ćwiczenia

Literatura amerykańska -  w i ćw

Celem kursu Historia literatury amerykańskiej  jest: 

- zaznajomienie studentów z  najbardziej znanymi i charakterystycznymi dla danego okresu historycznego oraz nurtu literackiego dziełami literatury amerykańskiej

- kształtowanie umiejętności zastosowania terminologii literaturoznawczej w analizie literackiej oraz podczas samodzielnej interpretacji dzieł literatury

- wyrobienie nawyku poszukiwania wartości uniwersalnych w tekstach literackich z różnych okresów historycznych

- wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy o historii oraz kulturze Stanów Zjednoczonych

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Ekonomia, studia pierwszego stopnia.

Rok akademicki 2020/2021.

Osoba prowadząca kurs: dr Małgorzata Kobylińska

Kontakt: malgorzata.kobylinska@osw.edu.pl

Zapisy na kurs samodzielne, po podaniu hasła.


mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

dr Wojciech Jurkiewicz

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia / MU / stac.w / 202019-2020

Mikroekonomia wykłady

Ekonomia II, rok 2, ZZL, rok ak. 2020/21, dr A. Michalczyk

Informacje dla nowych studentów pierwszych roczników roku akadem. 2020/21

dr Maria Truszkowska

pedagogika MU 2019-2020

Pedagogika rodziny 

Pedagogika - wszystkie specjalności WNS-H

studia II stopnia, rocznik 2020/2021

dr Anna Prusik

dr Dorota Ogrodowska

Kosmetologia - I-st-st(w) 20-21

dr Stanisław Ejdys

Ekonomia-i-st-19-20 Olsztyn, Kętrzyn

mgr Małgorzata Pawłowska

Kosmetologia I st niestacjonarna 2019/2020

Małgorzata Pawłowska

Kosmetologia I st 19/20 niestacjonarne gr B

mgr Małgorzata Pawłowska

Kosmetologia I st. 19/20 stacjonarne

dr Dorota Ogrodowska

Kosmetologia I stop. niestac. 19-20

Podstawy receptury kosmetycznej - rok akademicki 2020/2021

prof. Wasyl Bilczak

lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach

Fizjoterapia JM stacjonarne 2018-2019


dr Wojciech Jurkiewicz

Prof. Michał Łuczko

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

mgr Katarzyna Prokopowicz

Test kompetencyjny z języka angielskiego dla studentów 1 roku studiów I stopnia (licencjat) i 1 roku jednolitych studiów magisterskich

Małgorzata Kobylińska